Soorten marktanalyse

Naam cursus: Marktanalyse

Zowel bij beleggen als bij investeren gaat het om het uitwisselen van geld, waaraan een zekere risico's zijn verbonden. Een manier om te trachten het risico bij beleggen of handelen te beperken, is het uitvoeren van een "Fundamentele" of "Technische" analyse

Het duurt ongeveer: 10 minuten

Naam cursus

Start vandaag met beleggen

Marktanalyse

 • Fundamentele analyse houdt in dat de economische situatie of de financiële prestaties van een bepaalde onderneming worden onderzocht. Een boekjaar is onderverdeeld in vier kwartalen, en in elk kwartaal brengen handelsondernemingen fiscale verslagen uit waarin de inkomsten, de verkoop, het netto-inkomen, de schuldenlast en andere pertinente informatie worden vermeld die ons kan helpen meer te weten te komen over de prestaties van de onderneming. Beleggers gebruiken meestal "Fundamentele Analyse" om te bepalen in welk bedrijf zij moeten beleggen.
 • Technische analyse is het proces van het gebruiken van real-time financiële gegevens om toekomstige koersbewegingen te bepalen.

De fundamentele analyse helpt ons te beslissen in welk bedrijf we moeten investeren, terwijl de technische analyse ons laat weten wanneer we aandelen moeten kopen of verkopen. Bij de fundamentele analyse is er echter een zekere vertraging in de financiële informatie, aangezien de maand- of kwartaalverslagen gebaseerd zijn op de actuele informatie. Er is een tijdsverschil tussen de werkelijke prestaties van het bedrijf en het tijdstip waarop de rapporten worden vrijgegeven. Bij technische analyse worden de koersgrafieken in real-time bijgewerkt.

Wanneer u belegt, kunt u ook kijken naar de potentiële bedrijven volgens bepaalde sectoren of industrieën van de markt. Een van de belangrijkste maatstaven om in de gaten te houden is de Koers/Winstverhouding. Om de Koers/Winstverhouding te berekenen, wordt de huidige koers van het aandeel gedeeld door de winst per aandeel.

Een andere belangrijke factor is het "dividendrendement", dat zowel de prestaties van het bedrijf als de prijs van het aandeel helpt bepalen. Dividend Yield' wordt berekend door het jaarlijkse dividend te delen door de aandelenprijs.

Fundamentele analyse is gericht op de lange termijn en wordt dus gebruikt door beleggers, terwijl technische analyse gericht is op de korte termijn en ideaal is voor traders. Enkele van de belangrijke instrumenten die beleggers en traders helpen bij het uitvoeren van zowel fundamentele als technische analyse zijn

 • Economische kalender

De economische kalender verwijst naar bepaalde data in elke week of maand die bepaalde financiële gebeurtenissen of publicaties aanduiden die een directe impact kunnen hebben op een bepaald actief of op de hele financiële markt. Zowel beleggers als traders gebruiken de economische kalender om een doelgerichte strategie te plannen en uit te voeren. De economische kalender is gratis beschikbaar op onze website en trading platform.

 • Winstrapporten

Een winst- en verliesrapport is een driemaandelijks financieel overzicht dat wordt gepubliceerd of vrijgegeven door een beursgenoteerde onderneming en waarin de prestaties van de onderneming in dat specifieke kwartaal worden belicht. De winstverslagen tonen de winst per aandeel (WPA), de netto-inkomsten, de netto-omzet en de schuld. Beleggers kunnen de winst- en verliesrekening gebruiken om de financiële gezondheid van het bedrijf te beoordelen en om te zien of het bedrijf een goede investering is of niet. U kunt de informatie over de winstverslagen vinden in ons educatief centrum.

 • Historische grafieken

Een van de meest fundamentele hulpmiddelen bij het handelen is de evaluatie van een koersgrafiek die de historische en actuele marktinformatie weergeeft. De historische prijsactie is een sleutelcomponent van technische analyse omdat het traders helpt de toekomstige prijsbewegingen te bepalen. De historische grafiek toont waardevolle marktgegevens die de prijs, het volume en de volatiliteit voor een bepaalde periode omvatten

 • Aankondiging van de Centrale Bank

De aankondiging van de Centrale Bank maakt het monetaire beleid en de economische vooruitzichten van een land bekend. De belangrijkste punten van de bekendmaking zijn de rentevoet, de wisselkoers en de inflatie.

 • Marktsentiment

De algemene houding van beleggers ten opzichte van een bepaald aandeel of een bepaalde financiële markt staat bekend als "marktsentiment" en wordt bepaald door de markttrends en de koersbewegingen. Het marktsentiment wordt als "positief" beschouwd wanneer de prijs van een aandeel of een ander financieel instrument stijgt en als "negatief" wanneer de prijs daalt.

Het belang van marktanalyse

De financiële markt analyse is een proces van het bepalen van de prestaties van een bepaalde financiële markt. De prestatie van de financiële markt hangt af van het totale aantal activa die worden verhandeld in een markt op een bepaalde dag; als de handel sluit met de prijzen van de meeste activa aan de hogere kant, dan wordt gezegd dat de markt goed gepresteerd. Zo wordt de prestatie van een aandelenmarkt weerspiegeld door een indicator die "index" wordt genoemd. Deze index volgt de efficiëntie van enkele van de populaire aandelen die worden verhandeld.

De markteconomie zit in de lift en veel bedrijven en markten zijn aan het integreren, wat het belang van de index van de financiële markt vergroot. Handelaren investeren niet alleen in aandelen- of valutamarkten, maar breiden hun portfolio uit door ook in de grondstoffen- en cryptocurrency-markt te handelen.

De behoefte aan financiële marktanalyse is met de integratie van markten op grotere schaal steeds belangrijker geworden. Bij de financiële analyse wordt rekening gehouden met factoren en activiteiten zowel binnen als buiten de markt. Financiële analyse is een gespecialiseerde activiteit die de kennis en ervaring vereist van financiële analisten en economen die zijn opgeleid om talrijke instrumenten te gebruiken om de prestaties van een markt te meten.

De hedendaagse analyse wordt snel en gemakkelijk gemaakt met behulp van digitale software en innovatieve systemen die het mogelijk maken de markt vanuit elke hoek en perspectief te bestuderen. De integratie van technologie heeft geholpen om zelfs complexe aspecten van financiële analyse op te lossen. De analisten bestuderen de interne en externe factoren die direct of indirect het gedrag van een bepaalde markt beïnvloeden. De analisten delen de financiële markten in naar het soort activa dat wordt verhandeld. Enkele van de meest voorkomende soorten analyses van financiële markten zijn Fundamentele Analyse, Technische Analyse, Marktanalyse, Effectenmarktanalyse, en Index Momentum Analyse.

 • Fundamentele analyse

Het proces van fundamentele analyse wordt gedaan om de intrinsieke waarde van een actief of effect te evalueren. Dit gebeurt door verschillende financiële en economische factoren te beoordelen. De fundamentele analisten bestuderen alle belangrijke en minder belangrijke factoren die de waarde van het effect kunnen beïnvloeden, zoals het beheer van de activa, de rentevoet en de inkomsten. De belangrijkste nadruk van de analyse is om de belegger een vergelijking te geven van de huidige prijs van het effect, zodat hij kan zien of het effect overgewaardeerd of ondergewaardeerd is.

Fundamentele analyse wordt meestal gebruikt om de reële waarde van aandelen te bepalen, maar kan ook gemakkelijk voor andere soorten effecten worden gebruikt, zoals obligaties of afgeleide instrumenten. De analisten bestuderen ook zowel materiële activa (bedrijfsgebouw, grond, machines en uitrusting) als immateriële activa (merknamen, handelsmerken en octrooien) bij het maken van hun bevindingen.

 • Fundamentele vs. technische analyse

Fundamentele analyse is een methode die wordt toegepast om de prestaties van een onderneming te onderzoeken en de intrinsieke waarde van haar aandelen te bepalen. Er zijn verschillende factoren die worden bestudeerd om een vergelijking te maken met de beurskoers en de reële marktwaarde. De "Buy" en "Sell" beslissingen worden genomen op basis van de vraag of het aandeel onder- of overgewaardeerd is.

Technische analyse is de statistische evaluatie die gegevens zoals prijsveranderingen, volume en rendementen gebruiken om koerspatronen te vormen, die kunnen worden gebruikt om toekomstige koersbewegingen te voorspellen. Terwijl de fundamentele analyse wordt uitgevoerd om de intrinsieke waarde van een effect te berekenen, wordt de technische analyse uitgevoerd om de toekomstige activiteit van het effect en de markt als geheel in te schatten.

Fundamentele analyse Technische Analyse
 • De intrinsieke waarde van aandelen bepalen
 • Onderzoek van de winst van een onderneming
 • Bestuderen van zowel de binnenlandse als de wereldwijde economische omgeving
 • De analist bepaalt de reële waarde waartegen het aandeel verhandeld zou moeten worden
 • Een beleggingsstrategie op lange termijn
 • Vertrouwen op onderliggende waarde om rendement te behalen
 • Het bepalen van de prijs aan de hand van historische gegevens, grafieken, handelsvolume en handelstrend
 • Studie van vraag en aanbod en marktsentiment
 • Hoe handelaars in het verleden handelden en hoe ze in de toekomst zouden kunnen handelen
 • Korte termijn strategie
 • Het identificeren van de trend en kansen om rendement te behalen

Fundamentele analyse is een veelgebruikt hulpmiddel dat wordt gebruikt door investeerders over de hele wereld om de financiële overzichten van een onderneming te evalueren, waaronder "Balansen, Winst- en Verliesrekeningen en Kasstroomoverzichten".

Een balans vergelijkt de vlottende activa van het bedrijf met de passiva en het eigen vermogen. Activa worden gedefinieerd als de items of dingen die het bedrijf bezit, zoals apparatuur, onroerend goed en liquide middelen. Passiva zijn de schulden of rekeningen die moeten worden betaald. Het eigen vermogen of kapitaal wordt gedefinieerd als het bedrag aan activa dat de onderneming vergaart door aandelen uit te geven.

Een resultatenrekening laat zien hoe een onderneming geld verdient of genereert. De twee belangrijkste aspecten van de winst- en verliesrekening zijn "Inkomsten" en "Uitgaven". De uitgaven tonen de kosten van het runnen van het bedrijf en omvatten operaties, betaalde rente op leningen, en belastingen. Wanneer de uitgaven van de inkomsten worden afgetrokken, krijgt de onderneming het netto-inkomen, dat de winst van de onderneming is. De winst van het bedrijf wordt op twee manieren verdeeld: ten eerste wordt de winst gedeeld met de aandeelhouders door dividend uit te keren. De tweede manier is door de winst opnieuw in het bedrijf te investeren, waardoor het bedrijf stabieler wordt in tijden van economische neergang.

Het kasstroomoverzicht laat zien hoe een bedrijf zijn liquide middelen gebruikt om het bedrijf te laten draaien en om investeringen te doen. Het overzicht laat ook zien hoeveel schuld er is geleend van de bank of obligatiehouder. De exploitatie, de investeringen en de schuld worden bij elkaar opgeteld om de veranderingen in de totale kaspositie van de onderneming te zien.

De analyse van alle overzichten kan een uitdaging zijn, en dat is de reden waarom de meeste beleggers de hulp van ratio's inroepen om de financiële informatie nauwkeuriger te analyseren. De ratio's helpen bij het bepalen van de waardering, de financiële kracht en de winstgevendheid van een onderneming.

Bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Start vandaag met beleggen

Test je kennis op R1Investing-effectenrekening

Probeer demo
Volgende cursus:

CFD-markten

Deze cursus behandelt uitgebreid de verschillende markten waarin je kunt handelen met CFD's. Krijg een dieper inzicht in hoe de marktwaarde verandert en waarom.

3 uur
Nederlands
Start koers