Fundamentele Analyse

Naam cursus: Marktanalyse

Een van de sleutelfactoren bij het beleggen of handelen op de aandelenmarkt is het juist speculeren op de prijs van het beleggingsmiddel dat op de markt zal worden verhandeld. Het winstbedrag dat u zou kunnen verdienen hangt er direct van af of de marktkoers de door u voorspelde richting volgt. Als de markt in de tegenovergestelde richting gaat, dan lijdt u verlies.

Het duurt ongeveer: 10 minuten

Naam cursus

Start vandaag met beleggen

Traders hebben altijd verschillende methodes gebruikt om de trend van de markt te analyseren alvorens een trade in of uit te gaan. De twee meest gebruikte procedures om een financieel activum te evalueren worden "Fundamentele Analyse" en "Technische Analyse" genoemd.

Technische analyse van financiële markten

De belangrijkste factor bij het handelen op de financiële markt is het kennen van de huidige trends en het gebruiken van historische gegevens om de toekomstige richting nauwkeurig te voorspellen. De technische analyse omvat het beoordelen en speculeren van prijsveranderingen op een bepaalde financiële markt, met behulp van instrumenten zoals statistische gegevens en historische grafieken.

De nadruk van de analyse ligt op het helpen van een handelaar bij het identificeren van de overeenkomsten in de vorige marktpatronen en het maken van een nauwkeurige voorspelling over de toekomstige koersrichting. Technische en fundamentele analyse zijn de twee meest populaire methoden om de financiële markten te beoordelen. De fundamentele analyse bepaalt de intrinsieke of werkelijke waarde van het activum door de prestaties van het bedrijf en de economische omstandigheden te onderzoeken. De technische analyse daarentegen wordt gebruikt om de trend te identificeren en toekomstige prijsbewegingen te voorspellen.

Handelaren kunnen de koersgrafieken bestuderen en een methode uitwerken om op een doeltreffende manier een transactie in te gaan en af te sluiten. De patronen zouden zich min of meer herhalen aangezien het grootste aantal handelaren de steun- en weerstandsniveaus zal identificeren en zich op dezelfde prijspunten zal richten.

Inzicht in technische analyse voor aandelentrends

De fundamentele analyse wordt uitgevoerd om de intrinsieke waarde van het aandeel van een onderneming te bepalen. De aan- en verkoopstrategieën zijn gebaseerd op de vraag of het aandeel wordt verhandeld tegen een hogere of een lagere prijs dan zijn reële waarde. De waarde van het effect wordt bepaald door de inkomsten en de winst van een onderneming te analyseren. De fundamentele analyse is een langetermijnbenadering en kan worden uitgevoerd op de valuta- en grondstoffenmarkt, maar er worden vele micro- en macro-economische factoren bestudeerd om de waarde van het specifieke activum te analyseren.

De technische analyse is een kortetermijnbenadering om beleggingen te evalueren en statistische informatie te bestuderen, zoals prijsbewegingen en volume, om een handelsmogelijkheid te identificeren. Technische analisten gebruiken historische gegevens, grafieken, patronen en het marktsentiment om de toekomstige prijsbeweging van het effect te voorspellen.

De basis van technische analyse is "Prijsactie", een techniek die handelaren in staat stelt de markt te bestuderen en beslissingen te nemen op basis van de recente en actuele prijsbewegingen in plaats van uitsluitend afhankelijk te zijn van technische indicatoren. Prijsactie wordt gebruikt om grafiekpatronen te formuleren en ook om voortschrijdende gemiddelden te berekenen die handelaren kunnen helpen toekomstige handel te voorspellen.

Prijsactie is een integraal onderdeel van technische analyse omdat het nauw samenhangt met de dynamiek van vraag en aanbod, die de waarde van het aandeel schetst. Prijsactie wordt geïnterpreteerd door gebruik te maken van grafieken waar de prijs in de tijd wordt uitgezet. Beleggers gebruiken verschillende grafiekpatronen om een trend te identificeren en gebruiken hun instinct om komende trends, uitbraken en omkeringen te signaleren. Vaak zien de patronen er min of meer hetzelfde uit omdat beleggers zich vaak op dezelfde manier gedragen wanneer er een Bullish of Bearish trend in de markt is.

Het marktsentiment is een ander kenmerk van de technische analyse en toont de invloed van emoties en sentimenten van de belegger op de markttendensen. Technische analyse kan worden uitgevoerd op alle soorten effecten die historische handelsgegevens hebben. Sommige van de markten waarop technische analyse kan worden toegepast zijn aandelen, valuta, grondstoffen, futures en vastrentende waarden. De drie algemene veronderstellingen van technische analyse zijn

 • Alle fundamentele factoren tot marktfactoren en marktpsychologie zijn al in de aandelen opgenomen. Het enige wat nog moet gebeuren is het bestuderen van prijsbewegingen die bepaald worden door vraag en aanbod van bepaalde aandelen.De aandelenkoersen volgen altijd een trend.
 • Een aandelenkoers zal niet onvoorspelbaar bewegen maar volgt een trend uit het verleden.
 • De koersbewegingspatronen herhalen zich vaak op basis van het marktsentiment, aangezien emoties altijd geassocieerd worden met winst en verlies tijdens de handel.

Hulpmiddelen bij technische analyse

Bij een fundamentele analyse wordt de volledige prestatie van de onderneming geanalyseerd, en worden gegevens en informatie ontleend aan de financiële overzichten van de onderneming. De balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht van de onderneming worden bestudeerd om ratio's te berekenen die de inkomsten, de toekomstige groei en de prestaties van de onderneming weerspiegelen. Er wordt ook rekening gehouden met economische factoren en rentevoeten.

De technische analyse is een breed onderwerp, waarbij gebruik wordt gemaakt van allerlei grafieken om koersbewegingen te zien, zoals lijngrafieken, candlestick grafieken en staafdiagrammen. Het marktsentiment is een ander kenmerk van de technische analyse, en enkele van de indicatoren zijn CBOE Volatility Index (VIX), High Low Index, Bullish Percent Index (BPI, Put/Call Ratio, en Moving Averages.

De indicatoren die technische analisten onderzoeken zijn

 • Grafiek patronen
 • Koersontwikkelingen
 • Steun- en weerstandsniveaus
 • Voortschrijdende gemiddelden
 • Volume en momentum indicatoren
 • Oscillatoren

De koersbeweging wordt gevolgd op de grafiek en aan de hand van patronen en trendlijnen wordt voorspeld waar de koers zich in de toekomst zal bewegen. Belangrijke aspecten voor traders om te bestuderen zijn: aanbod- en weerstandsniveaus, eerdere hoogte- en dieptepunten van de koers, voortschrijdende gemiddelden, en niveaus in het verleden waar de koers niet boven of onder een bepaald niveau kon komen.

Voordelen van technische analyse in aandelen

 • Het is een kortetermijnaanpak en de voorraden worden efficiënt geanalyseerd
 • Veel van de taken zijn geautomatiseerd en worden uitgevoerd met behulp van innovatieve software en toepassingen
 • Mogelijkheid om risico- en opbrengstprofielen te vormen
 • Vraag en aanbod, en marktsentiment kunnen worden onderzocht via een grafiek
 • Het toepassen van strategieën die passen bij de marktomstandigheden
 • Verbetert de timing als het gaat om het kopen van opties of short verkopen
 • Handelen binnen een bereik
 • Meer weten over de aandelenkoers aan de hand van een handelsgeschiedenis

Technische analyse Forex

De technische analyse van de Forex markt is vergelijkbaar met die van de aandelenmarkt en omvat het identificeren van een patroon op een prijsgrafiek. De handelaren zoeken naar verschillende koerspatronen, waaronder vlaggen, driehoeken en dubbele bodems. De trader kiest de entry en exit punten gebaseerd op het patroon. De technische traders zullen een stop loss plaatsen op de recente laagste koers en wachten dan wanneer de markt hogere hoogste en laagste koersen bereikt alvorens een long trade te plaatsen.

De belangrijkste punten die de trader uit de koersgrafiek zal bestuderen zijn trend, prijsactie, en steun- en weerstandsniveaus. Enkele aanvullende hulpmiddelen die worden gebruikt voor technische analyse van Forex omvatten indicatoren en oscillatoren, samen met voortschrijdende gemiddelden, relatieve sterkte index, Bollinger Bands, en stochastics.

De technische analyse kan handelaren helpen om te weten welk valutapaar te verhandelen en in welke richting. De handelaren gebruiken steun- en weerstandsniveaus, belangrijke niveaus en indicatoren om met nauwkeurigheid de groeiende en komende trends onder de sterke en zwakke valutaparen te identificeren. De bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Start vandaag met beleggen

Test je kennis op R1Investing-effectenrekening

Probeer demo
Volgende cursus:

CFD-markten

Deze cursus behandelt uitgebreid de verschillende markten waarin je kunt handelen met CFD's. Krijg een dieper inzicht in hoe de marktwaarde verandert en waarom.

3 uur
Nederlands
Start koers