Fundamentele gebeurtenissen

Naam cursus: Marktanalyse

De financiële markt bestaat uit verschillende markten waar dagelijks tal van financiële activa worden verhandeld, zoals aandelen, obligaties, Forex, indexen, grondstoffen, cryptocurrencies. De diversiteit van de financiële markt vraagt om een soort technieken en methoden om de prestaties van de markt te evalueren en verschillende investeringsmogelijkheden voor handelaren te presenteren.

Het duurt ongeveer: 10 minuten

Naam cursus

Start vandaag met beleggen

Fundamentele gebeurtenissen

De meest gebruikelijke methoden voor de analyse van de financiële markten zijn de fundamentele analyse en de technische analyse. Het hoofddoel van de analyse is de beleggers een waarheidsgetrouw beeld van de markt te geven en hen in staat te stellen te bepalen wanneer zij de markt moeten betreden of verlaten en welke posities zij moeten innemen. De fundamentele analyse wordt uitgevoerd om de intrinsieke waarde van het activum te bepalen, terwijl de technische analyse zich concentreert op de evaluatie van de prijzen uit het verleden en het handelsvolume om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen.

De fundamentele analyse is gericht op de evaluatie van niet alleen de prestaties van het bedrijf, maar van alle interne en externe factoren die bijdragen tot de prijs waartegen het activum wordt verhandeld. De fundamentele analyse is onderverdeeld in twee categorieën, te weten

1. Top-down analyse

Deze activiteit omvat een bredere kijk op de economie in haar geheel, te beginnen met de markt, en vervolgens een beperking tot een bepaalde sector, dan de industrie en tenslotte de onderneming.

2. Bottom-Up analyse

Deze activiteit begint met eerst het aandeel of een ander activum te onderzoeken en vervolgens alle factoren te overwegen die de prijs ervan kunnen beïnvloeden.

De fundamentele analyse wordt meestal gebruikt op de aandelenmarkten om de aandelenkoersen te bepalen, maar kan ook worden gebruikt in andere activaklassen, zoals Forex en obligaties. De instrumenten voor fundamentele analyse variëren naargelang het type activa. Bijvoorbeeld, om de aandelenkoers te evalueren, worden de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht van het bedrijf bestudeerd. Bij Forex daarentegen worden de factoren bestudeerd die de economie van het hele land beïnvloeden.  

Fundamentele gebeurtenissen

In financiële termen is een gebeurtenis een factor die een aanzienlijke invloed heeft op de waarde van een actief. De fundamentele gebeurtenissen zijn een geheel van factoren die van invloed kunnen zijn op de prestaties van de onderneming en de waarde van haar activa. Bij de fundamentele analyse wordt een breed scala van financiële aspecten onderzocht, waaronder de micro- en macro-economische factoren.

De fundamentele analyse is een nuttig instrument om de toekomstige omstandigheden van de economie te bepalen, maar om de toekomstige koersrichting van valuta's te voorspellen, moeten beleggers regelmatig de Economische Kalender in de gaten houden die alle belangrijke economische gebeurtenissen en indicatoren omvat die de toekomstige trends vormgeven. In de Forex handel worden de economische gebeurtenissen die de Forex markt beïnvloeden 'Fundamentele gebeurtenissen' genoemd.

Forex trading gaat over het voorspellen van de toekomstige prijsbeweging tussen valutaparen. De economische kalender helpt de Forex handelaren om de waarde van een bepaalde valuta en de macro-economische factoren van een land te kennen die het Bruto Binnenlands Product (BBP), Werkgelegenheidsgraad, Rentevoeten, Handelsbalansen, Kleinhandelsverkopen, Inflatie en Consumenten Stemming omvatten.

Forex trading op basis van fundamentele gebeurtenissen of nieuwsberichten wordt beschouwd als riskant maar tegelijkertijd lonend. De handelaren moeten snel zijn om beslissingen te nemen over de fundamentele gegevens of cijfers die worden vrijgegeven.

Fundamentele gebeurtenissen verhandelen:

De meest essentiële fundamentele gebeurtenissen die handelaren moeten kennen en in overweging nemen zijn

  • Bruto Binnenlands Product (BBP)

Het Bruto Binnenlands Product, in de volksmond beter bekend als BBP, wordt beschouwd als de beste indicator om de economische gezondheid en stabiliteit van een land te meten. Het BBP is de totale waarde van de goederen en diensten die in een jaar uitsluitend in een land worden geproduceerd. Zo worden bijvoorbeeld alle auto's die in Groot-Brittannië worden geproduceerd, in het Britse BBP opgenomen.

Het duurt lang om de feiten en cijfers van het BBP samen te stellen, en de directe invloed ervan op Forex en CFD is verwaarloosbaar, maar het enige belangrijke cijfer voor handelaren om op te letten is het "jaarlijkse groeipercentage van het BBP". Als het groeipercentage groter is dan de voorspelling dan presteert de economie goed, en zal de waarde van de valuta verbeteren. Evenzo, als het groeipercentage niet overeenkomt met de verwachting, dan is er sprake van instabiliteit en devalueert de valuta.

De BBP-cijfers worden vrijgegeven in 3 versies: Advance, Preliminary en Final, en elke versie wordt na elke vier maanden vrijgegeven. De Advance-versie wordt als eerste vrijgegeven en heeft ook de meeste invloed op de valutamarkt.

  • The Nonfarm Payroll (NFP)

Voor Forex- en CFD-handelaren is een zeer belangrijke indicator de Nonfarm payroll, die het totale aantal betaalde arbeiders of werknemers vertegenwoordigt, met uitzondering van boeren, overheidswerknemers en werknemers van non-profitorganisaties. De werkgelegenheidskans is nauw verbonden met de toekomstige consumentenbestedingen. Het NFP-rapport wordt elke maand vrijgegeven. Het belangrijkste nieuws is de verandering in de totale nonfarm payrolls in vergelijking met de vorige maand.

De NFP is positief als de feitelijke cijfers hoger zijn dan de prognoses. Evenzo is de NFP negatief als de feitelijke publicatie lager is dan de prognose. Traders moeten echter ook rekening houden met andere factoren, zoals de werkloosheidsgraad en de uurlooncijfers.

  • Consumentenprijsindex (CPI)

De consumentenprijsindex (CPI) meet de veranderingen in de gewogen gemiddelde prijs van een mandje van goederen en diensten die door consumenten worden gekocht. De goederen en diensten kunnen bestaan uit voedsel, energie, medische zorg, amusement en vervoer. Het CPI-indexcijfer wordt berekend door het totaal te nemen van de prijsveranderingen van elk artikel in het mandje en vervolgens een gemiddelde te nemen.

Het CPI-rapport wordt in het midden van elke maand gepubliceerd en wordt gewoonlijk gevolgd door een toename van de volatiliteit van de markt. Traders kunnen verschillende methoden gebruiken om de CPI te voorspellen; de eerste methode is het volgen van de grondstof- en materiaalprijzen.

Een stijging van de prijs van materialen voor de productie zal vervolgens leiden tot hoge prijzen in het eindproduct. Bijvoorbeeld, een aanzienlijke stijging van gas of olie zal de waarde van het energieverbruik direct verhogen; dit staat bekend als "cost-pull inflatie". Handelaren moeten alle waarden onderzoeken om een betere positie op de Forex markt in te nemen.

  • Detailhandel

De handelssector is een zeer omvangrijke bedrijfstak en een andere belangrijke indicator voor de consumentenbestedingen. Het verslag over de detailhandelsverkopen wordt ongeveer twee weken na het einde van de maand gepubliceerd. Het rapport toont de waarde in pond van de verkopen in de detailhandel, en het informeert handelaren ook over het procentuele verschil met de vorige maand.

Van het verslag over de detailhandelsverkopen wordt gezegd dat het een grote invloed heeft op de valutamarkt, en het beïnvloedt ook het BBP-cijfer. Er zijn aanzienlijke veranderingen in de marktprijzen als er een duidelijke divergentie is tussen het rapport en de marktverwachtingen. Zo betekent een sterke verkoop of een stijging van de detailhandelsverkopen een positief effect op de economie en een opwaartse trend. Evenzo betekent een daling van de detailhandelsverkopen een negatief effect op de economie en een Bearish trend.

De detailhandelsverkopen zijn moeilijk te voorspellen door de grote en diverse aard van de handelssector. Veel analisten nemen de verkoop van motorvoertuigen niet in de prognoses op wegens de grillige schommelingen.

  • Werkloosheidscijfer

Het percentage van de beroepsbevolking dat momenteel werkloos is maar een baan of werk zoekt, wordt "werkloosheidspercentage" genoemd, dat nauw samenhangt met het BBP en het consumentenvertrouwen. De lange periodes van werkloosheid

Dit heeft een grote invloed op het consumentenvertrouwen, dat de consumentenbestedingen zal beïnvloeden, en bijgevolg op de economische gezondheid. Het werkloosheidscijfer heeft een impact vergelijkbaar met die van NFP en daarom wordt deze indicator nauwlettend in de gaten gehouden door Forex en CFD traders en elk verschil tussen de verwachte en de werkelijke waarde zal een significante impact hebben op Forex en de aandelenmarkt.

Conclusie:

De hierboven vermelde indicatoren zijn enkele van de meest fundamentele gebeurtenissen die een zekere impact hebben op de markt. Trading op de fundamentele gebeurtenissen is niet eenvoudig en houdt zowel risico als beloning in wegens de volatiele aard van de markt. De trader moet de fundamentele berichten in overweging nemen en strategieën gebruiken om te anticiperen op de potentiële gebeurtenis, en de marktpositie moet worden gekozen op basis van risico-beloningstolerantie.

Bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Start vandaag met beleggen

Test je kennis op R1Investing-effectenrekening

Probeer demo
Volgende cursus:

CFD-markten

Deze cursus behandelt uitgebreid de verschillende markten waarin je kunt handelen met CFD's. Krijg een dieper inzicht in hoe de marktwaarde verandert en waarom.

3 uur
Nederlands
Start koers