Handelen via de grafiek

Naam cursus: Marktanalyse

Dankzij de vele financiële markten, zoals aandelen, Forex, grondstoffen, obligaties, indexen en cryptocurrencies, kan er altijd en overal worden belegd.

Het duurt ongeveer: 10 minuten

Naam cursus

Start vandaag met beleggen

Handelen via de grafiek

Beleggers hebben de mogelijkheid om de prestaties van een bepaalde financiële markt te achterhalen en trends te onderzoeken met behulp van fundamentele en technische analyse voordat ze handelen. De fundamentele analyse wordt gebruikt om de intrinsieke waarde van het aandeel te bepalen door de prestaties van het bedrijf en de heersende economische omstandigheden van het land te onderzoeken.

De technische analyse is de studie van prijsbewegingen en markttendensen om de prijs van het aandeel te bepalen. De prijsactie of het bepalen van het beste moment om in te stappen of uit te stappen wordt gedaan met behulp van instrumenten zoals grafieken, momentum-indicatoren, steun- en weerstandsniveaus en trendlijnen.

Het gebruik van Trading Chart

De prijsactie van een bepaalde activa wordt gedefinieerd op een "Trading Chart", ook wel daggrafiek genoemd, waar datapunten worden uitgezet op een grafiek. Elk gegevenspunt geeft de prijsactie van het activum aan voor specifieke handel. Gewoonlijk worden de datapunten weergegeven door staaf-, lijn-, of kandelaargrafieken. Een trading grafiek kan worden gebruikt om de prijsrichting van activa voor een bepaald tijdsbestek weer te geven. Traders gebruiken vaak de hulp van trading-grafieken die meerdere tijdframes beslaan en voorspellen dan de toekomstige prijsrichting.

Handelen vanuit de grafiek is een van de meest standaard tactieken van discretionaire handelaren die een beslissing nemen op basis van de huidige marktinformatie die voor hen beschikbaar is. De traders kunnen gemakkelijk de prijsbewegingen zien en indicatoren gebruiken om de niveaus te identificeren die het beste zijn voor prijsactie.

Een grafiek is een grafiek die de koersbeweging van een aandeel over een bepaald tijdsbestek weergeeft. De Y-as (verticale as) van de grafiek geeft de prijsschaal weer, terwijl de X-as (horizontale as) de tijdschaal weergeeft. De trend van de koersbewegingen van het aandeel worden van links naar rechts bestudeerd, en de meest recente koerswijziging is die welke het verst naar rechts ligt.

De grafische voorstelling maakt het gemakkelijk om de waarde van een bepaald actief te beoordelen. Als handelaar kunt u gemakkelijk zien of het actief in de extremen (Highs of Lows) of in het midden wordt verhandeld. Traders analyseren wekelijkse en maandelijkse grafieken om lange termijn trends te bestuderen en vervolgens lange termijn prijsbewegingen te voorspellen.

Trading Chart begrijpen

Een trading chart is een essentieel instrument geworden voor technische analyse, en handelaren kunnen het gebruiken om de prijsactie van een actief te zien voor een enkele handelsdag of de prijsbewegingen van het actief voor een specifieke tijdsperiode. De kandelaargrafieken worden steeds populairder omdat ze de informatie op een eenvoudigere manier overbrengen dan lijn- of staafdiagrammen. De kandelaargrafieken geven de openings-en slotkoers en trading range weer voor een bepaald tijdsinterval. De vorming van trends varieert echter op kandelaargrafieken omdat prijsbewegingen variëren naargelang de door de handelaar gekozen tijd.

De prijs wordt uitgezet tegen de tijdspanne en kan variëren van 5 minuten tot een jaar. De gebruikte tijdframes zijn echter meestal uur, dag, week en maand. Handelaren kunnen intra-dag grafieken (de prijs van het actief wanneer de markt opent tot wanneer de markt sluit) combineren met lange termijn grafieken voor het analyseren van de markthandel.

Maar technische analyse is effectiever als meerdere handelssessies worden onderzocht waarbij dagelijkse candlestick formaties worden getoond met prijsbewegingen voor een specifiek tijdsframe. Een handelaar kan twee monitoren voor zich plaatsen waar één monitor de handel per uur weergeeft en de tweede monitor de handel van de afgelopen dagen, dit kan de handelaar helpen om een compleet beeld te krijgen van de prijsbeweging van het actief.

Het gebruik van grafieken in de handel

De Forex-markt wordt de meest liquide van alle financiële markten genoemd, en het kan voor beleggers een uitdaging zijn om consistente winsten te behalen en verliezen te minimaliseren. De valuta's worden altijd verhandeld in paren. Handelaren proberen altijd de waarde of de omzetting van een valuta naar een andere te bepalen, die zij kunnen gebruiken voor een koop- of verkoopstrategie.

Er zijn bepaalde hulpmiddelen die het voor handelaren comfortabeler maken om de marktomstandigheden te kennen en nauwkeurig te weten wanneer zij een transactie moeten invoeren en verlaten. De technische analyse van Forex-markten omvat het gebruik van Forex-grafieken samen met technische indicatoren.

De Forex-grafieken zijn een grafische voorstelling die de beweging of richting van de wisselkoers van valuta met de tijd weergeeft. De grafiek toont de wisselkoers van een valutapaar zoals GBP/USD in de loop van de tijd. De Forex-grafieken zijn ingesteld op dagelijkse tijdframes, maar handelaren kunnen de tijdframes kiezen die bij hen passen. Als u bijvoorbeeld een 60-minuten tijdsframe selecteert, dan zal de lijn, staaf of kandelaar 60 minuten aan handelsgegevens tonen.

De datapunten op de Forex grafieken worden ook weergegeven in de vorm van staaf-, lijn-, en kandelaargrafieken zoals in de aandelenmarkt. De kandelaargrafieken zijn favoriet onder de handelaren omdat het alle relevante informatie in een reeks toont die de open, sluit, hoge en lage prijs van het valutapaar voor een bepaald tijdsbestek omvat. 

De kandelaargrafieken zijn 'rood' en 'groen' gekleurd en geven het verschil aan tussen de openings- en slotkoers van de valuta voor een bepaalde tijdsperiode. Als de openingskoers hoger is dan de slotkoers, dan is het een rode kleur, en als de openingskoers lager is dan de slotkoers, dan is het een groene kleur. De zwarte lijnen boven en onder de kandelaren worden 'wicks' genoemd en geven de highs en lows aan van de valutaprijs gedurende een bepaalde tijdspanne. 

Hoe grafieken te lezen

Alle handelsgrafieken gebruiken de Y-as voor de prijs van het activum en de X-as voor de tijd. Op dezelfde manier vertegenwoordigt in Forex grafieken de Y-as de 'wisselkoers' en de X-as de 'tijd'. De weinige situaties die handelaren kunnen helpen een beslissing te nemen zijn

  • Als de wisselkoers is gestegen van de linkerkant van de grafiek naar de rechterkant, voor dat tijdsbestek is de markt ingesteld op een opwaartse trend en hebben kopers de markt in handen
  • Als de wisselkoers is gedaald van de linkerkant van de grafiek naar de rechterkant, voor dat tijdsbestek is de markt ingesteld op een neerwaartse trend en verkopers zijn het controleren van de markt

Online activagrafieken

De activa grafieken online helpen de handelaren om de markt te evalueren en de toekomstige prijsbewegingen van het actief te voorspellen door een veelheid van instrumenten en indicatoren. Het is heel gemakkelijk om de trend van de markt te bepalen uit de grafiek.

De trend beweegt een reeks van hoogtepunten en dieptepunten; een Bullish trend betekent een opwaartse trend en kan worden geïdentificeerd als een piek op de grafiek. De Bearish trend betekent een neerwaartse trend en kan geïdentificeerd worden als een dal op de grafiek. Er is ook een horizontale trend wanneer de krachten van vraag en aanbod gelijk zijn. De drie grafieken die het meest gebruikt worden door traders zijn lijn, staaf en kandelaars.

  • Lijngrafiek

De lijngrafiek is de meest eenvoudige grafiek voor technische analyse. Er wordt een lijn getrokken van een slotkoers naar de volgende slotkoers. De koersbeweging van een valutapaar voor een tijdsframe kan worden geïdentificeerd wanneer de lijnen met elkaar verbonden zijn. De lijngrafiek wordt meestal gebruikt voor het bestuderen van grote trends.

  • Staafdiagram

Het staafdiagram biedt meer informatie dan een lijngrafiek. Een staafdiagram toont zowel de begin- en eindkoersen als de hoogste en laagste koersen. De verticale balk vertegenwoordigt de trading range van het valutapaar. De onderkant van de balk geeft de laagst verhandelde prijs voor een bepaalde tijdsperiode weer, terwijl de bovenkant de hoogst verhandelde prijs weergeeft. De rechter horizontale balk toont de slotkoers, terwijl de linkerkant van de balk de openingskoers toont.

  • Kandelaargrafiek

De kandelaargrafiek geeft meer informatie voor traders omdat het een verscheidenheid van prijs actie patronen toont. De kandelaargrafiek is vergelijkbaar met een staafdiagram, omdat het ook de openings-, sluitings-, hoogste en laagste waarden voor een bepaald tijdsbestek aangeeft. De kandelaargrafiek heeft echter 'vakjes' tussen de openings- en sluitingswaarden die 'body' worden genoemd. De kleur van de body laat zien of de markt een opwaartse of neerwaartse trend heeft voor een bepaalde tijdsperiode. De witte kleur duidt op een Bullish trend terwijl een zwarte kleur een Bearish trend aanduidt.

Bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Start vandaag met beleggen

Test je kennis op R1Investing-effectenrekening

Probeer demo
Volgende cursus:

CFD-markten

Deze cursus behandelt uitgebreid de verschillende markten waarin je kunt handelen met CFD's. Krijg een dieper inzicht in hoe de marktwaarde verandert en waarom.

3 uur
Nederlands
Start koers