Wat is een stop limiet order

stop limiet order

Written by:
Omer Aragón Godínez

Veel beleggers berekenen grenzen om rendement te behouden bij het kopen en verkopen van assets. Een stop limit order helpt om hier binnen te blijven. Je kunt je orders automatisch laten plaatsen om je rendement te verhogen en niet over je budget te gaan.

Het is een uitstekend hulpmiddel om risico’s in te dijken, maar zoals je verder zult lezen is het geen garantie. Het helpt je wanneer je geen tijd hebt om al je orders continu op te volgen en aan te passen. Via het automatische order kun je gedeeltelijk vaarwel zeggen tegen de stress die trading met zich meebrengt.

Snelle Navigatie

  1. Korte Omschrijving
  2. Verschil Tussen Diverse Orders
  3. Voor- en Nadelen
  4. Hoe Gebruik je Het?
  5. Tijd om te Handelen
  6. FAQ

Korte Omschrijving

Om een stop limit order te kunnen beschrijven, moeten we eerst de vraag beantwoorden; wat is een order? Dit is het verzoek dat je naar je platform of broker stuurt waarin vermeld wordt wat je wil kopen of verkopen en voor welke prijs. Dit wordt dan verwerkt om een passend tegenbod te vinden en door te voeren. Zolang het niet vervult is, is het een open order.

Een stop limit order is een speciaal order dat van automatisering voorzien is. Het is zoals je uit de naam kunt afleiden een combinatie van een stop en een limit order. Dit wil zeggen dat je bepaalde voorwaarden meegeeft wanneer je het plaatst. In het volgende punt gaan we verder in detail over de verschillende soorten orders.

Verschil Tussen Diverse Orders

Er zijn dus verschillende soorten orders. Je hebt limit en stop orders zoals eerder al aangehaald, maar dus ook een samenvoeging van de twee, zijnde het stop limit order. We zullen ze allemaal voor je blootleggen, zodat je weet welke mogelijkheden je hebt tijdens het traden.

Limit Order

Dit is een manier om, zoals te verwachten, limieten op te leggen aan je order. Bij het kopen geef je een prijs op die lager is dan de momentele marktprijs. Zodra de gewenste prijs bereikt is, zal je order actief worden. Het zal blijven proberen om het asset aan te kopen voor je gewenste prijs of een betere, een lagere prijs dus.

Als je aan het verkopen bent, geef je de minimale prijs op waarvoor je wil verkopen. Deze moet boven de marktprijs van het moment liggen. Opnieuw zal je order wakker schieten als de prijs bereikt is en niet opgeven voor je assets verkocht zijn aan de gewenste prijs of een betere.

Meestal verwijderen investeerders hun limit orders wanneer ze niet vervuld zijn. Ze waren namelijk ingeroepen om winst te verzekeren, maar omdat de minimale prijs overschreden is, wachten ze liever tot de prijs weer de hoogte in zal gaan en zou het zonde zijn om te verkopen voor de oorspronkelijke limiet als er beter gepresteerd kan worden. Een nieuwe evaluatie is dus nodig.

Stop Order

Dit order werkt zowat omgekeerd vergeleken met het limit order en wordt ook wel eens stop loss order genoemd. Je stelt een prijs in hoger dan de marktprijs wanneer je wil kopen. Op het moment dat deze prijs bereikt is, wordt het meteen doorgevoerd als een normaal markt order. Hetzelfde geldt voor het verkopen. Je legt een prijs vast wanneer het order ingevuld moet worden.

Het risico is dat de prijs niet gegarandeerd is. Je zult de prijs betalen die op de markt geldt op het moment dat het marktorder ingevuld wordt. Ook staat er geen limiet en kan het zijn dat je plots een totaal ongewenste prijs aan je been hebt hangen. In een volatiele markt heb je meer kansen dat de prijs niet is wat je verwacht.

Stop Limit

Om de gebreken van de vorige twee types order op te lossen, bestaat de verenigde variant, een stop limit order. Deze zijn ingewikkelder omdat je twee prijzen moet opgeven wanneer je ze plaatst. De limiet en stop prijzen bakenen je gewenste prijsbereik aan.

Voor een koop order geef je een prijs op boven de marktwaarde. Wanneer deze prijs bereikt is, zal er geen normaal markt order geplaatst worden, maar een limit order. Dit geeft je meer controle over de uiteindelijke koopprijs. Voor een verkoop order is hetzelfde principe van kracht. Je limit order wordt geplaatst wanneer de stop prijs bereikt is.

Voor- en Nadelen

Terwijl een stop limit order meer controle biedt over de prijs waarvoor het vervuld zal worden, is het toch niet altijd ideaal. De kans bestaat net als bij een limit order dat het niet vervuld wordt. Een Limit order en market order is trouwens niet hetzelfde. Het eerste is alleen maar actief wanneer de aan de limiet voldaan wordt, terwijl een markt order doorgevoerd wordt zodra er een tegenbod is.

Wanneer de prijs over je limiet gaat, kan dit tegen je cashflow in werken. Je hebt dan de keuze om toch te verkopen onder je limiet prijs, wat het hele nut van het order ondermijnt, of je houdt het asset vast tot de prijs terug binnen bereik van de limiet komt. Als er niet verwacht wordt dat de prijs terug komt, kan het beter zijn om je bij de verliezen neer te leggen.

Hoe Gebruik je Het?

Net als eerder aangehaald, moet je twee prijzen opgeven wanneer je een stop limit order plaatst. De stop prijs is degene die aan de alarmbel slaat en het limit order plaatst. De limiet prijs is dan weer hoe ver je wil gaan bij het verkopen of kopen van het asset. Het doel is to take profit zoals ze zeggen, maar het wordt voornamelijk gebruikt om verliezen in te dijken.

Het is wel aan te raden om na te denken welk soort order best is voor de situatie waarin je jezelf begeeft. In een volatiele markt waar prijzen snel veranderen, is het misschien slimmer om een limiet op te leggen, want een stop loss order kan voor een totaal andere prijs doorgevoerd worden dan je oorspronkelijk opgegeven had.

Stel dat je 100 aandelen van een waarde € 50 hebt. Het zijn aandelen die grote prijsfluctuaties kennen. Je wil ze verkopen voor een minimum van € 45 en plaatst dus een stop loss voor deze waarde. Het kan zijn dat je uiteindelijk slechts € 43 per aandeel krijgt, omdat het te snel daalde.

Met een stop limit order zou je de stop prijs op € 47 en je limiet op € 45 kunnen leggen, dit wil zeggen dat als je kunt verkopen, je minsten de gewenste prijs krijgt. Maar het addertje in het gras is dat je het wel moet kunnen verkopen. Als je limit order niet vervuld geraakt, blijf je met je aandelen zitten voor nu.

Tijd om te Handelen

Als je graag met stop limit orders handelt, kun je dit bij R1Investing doen. Wij hebben een ruim aanbod aan CFD’s op aandelen, indices, forex, cryptovaluta en meer om mee te handelen. Via onze WebTrader en het MT4 platform kun je met een vlotte actie verschillende soorten orders opstellen. Ook heb je toegang tot wel 30 analytische hulpmiddelen. Hier kun je meer te weten komen over onze WebTrader.

Ook hebben we tal van andere artikelen ter beschikking. Wist je trouwens dat je deze verschillende types order ook kunt gebruiken om short te gaan? Weet je nog niet wat short gaan is, leer het dan snel.

FAQ

Wat is een Stop Limit Order?

Het is de combinatie tussen een stop loss en limit order. Het laat je toe om zowel een stop als een limiet prijs vast te leggen om meer controle over de uiteindelijke koop- of verkoopprijs te krijgen. De stopprijs is de trigger waarvoor een limit order naar de markt wordt gestuurd om vervuld te worden.

Wat is het Verschil met Andere Orders?

Het verschil is dat een stop limit order de andere twee soorten orders, zijnde stop en limit order, samenvoegt. Je krijgt het voordeel dat je positie alleen vervuld wordt als het de limiet niet overschrijft en het wordt pas geplaatst wanneer de stop prijs behaald is.

Waarom is mijn Order niet Uitgevoerd?

Je bent natuurlijk nog steeds onderhevig aan de markt. Een order kan pas worden doorgevoerd wanneer een passend tegenbod actief is. Totdat je limiet overschreden is, zal er geprobeerd worden om je order door te voeren, maar als de markt je order niet kan vervullen, dan grijp je er naast.

Eens je over de limiet bent, kiezen veel investeerders om het limit order te verwijderen en te wachten tot de prijs weer omhoog gaat. Wanneer dit het geval is, zou het zonde zijn om voor deze limiet te verkopen, omdat de kans bestaat dat de prijs toch weer de juiste richting op gaat.

De bovenstaande informatie is alleen voor educatieve doeleinden en kan niet als beleggingsadvies worden beschouwd. Resultaten van het verleden zijn geen betrouwbare indicatoren voor toekomstige resultaten.

Account openen