Agressieve Handel 10/30 Regel

Naam cursus: Geavanceerde handelstechnieken

Een beleggingsportefeuille bestaat uit alle financiële activa en effecten zoals aandelen, obligaties, valuta's en grondstoffen die beleggers nodig hebben om een transactie in te gaan en uit te voeren en winst te proberen te maken. Portefeuillebeheer is de naam die wordt gegeven aan de strategie die een investeerder kiest, door op de juiste manier investeringsopties te selecteren door de langetermijndoelstellingen en de risicotolerantie te evalueren.

Het duurt ongeveer: 10 minuten

Naam cursus

Start vandaag met beleggen

Deze inhoud is alleen beschikbaar voor geregistreerde klanten

Agressieve Handel 10/30 Regel

Door portefeuillebeheer kan een belegger alle factoren, zoals sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de beleggingsopties die hij tot zijn beschikking heeft, methodisch analyseren. Een professionele en ervaren portefeuillebeheerder wordt ingehuurd om voor de cliënt een sterke beleggingsportefeuille samen te stellen. Een individuele belegger kan echter ook zijn eigen portefeuille samenstellen en beheren.

Het voornaamste doel van een portefeuillebeheerder is het verwachte beleggingsrendement te verhogen bij een passend risiconiveau. Portefeuillebeheer kan zowel actief als passief zijn. Bij actief beleggen worden aandelen, valutaparen of andere activa met een hoge volatiliteit consistent gekocht en verkocht, terwijl passief beleggen een langetermijnstrategie is en betrekking heeft op indexfondsen, beleggingsfondsen of exchange-traded funds (ETF's).

Agressieve Handel

Een typische beleggingsstrategie is gebaseerd op het juiste evenwicht tussen het geld dat een belegger bereid is te investeren, en de hoeveelheid rendement en risico die hij bereid is te aanvaarden. Elke investeerder heeft als eerste prioriteit zijn investeringen te gebruiken om zijn winst te maximaliseren. Een haalbare beleggingsstrategie wordt toegepast na afweging van zowel de winst- en verliesmogelijkheden als de risicotolerantie, dat wil zeggen het risiconiveau dat een handelaar bereid is te nemen.

Een agressieve beleggingsstrategie is één van de populaire portefeuillebeheerstijlen die een handelaar de kans geven zijn rendement te vergroten, maar door een hoger risico te nemen. De agressieve stijl richt zich op vermogensgroei en is geschikt voor veel jonge en ambitieuze handelaren die een kleine portefeuille hebben. De strategie is gebaseerd op kapitaalvermeerdering, dat wil zeggen de stijging van de marktprijs van de investering, die kan bestaan uit aandelen, grondstoffen, onroerend goed en exchange-traded funds (ETF's).

De twee termen die betrekking hebben op een agressieve beleggingsstrategie zijn horizon en activaspreiding. Horizon in financiële termen verwijst naar de huidige tijd en het tijdstip waarop de handelaar zijn geld nodig zou hebben. Assetallocatie beschrijft hoe een handelaar ervoor kiest om geld te verdelen over verschillende activaklassen in zijn portefeuille.

De aandelen variëren van bedrijf tot bedrijf. De activa worden daarom gecategoriseerd volgens prestatie, en een belegger groepeert gelijkaardige activa zoals ETF, wat een fonds is dat bestaat uit gelijkaardige aandelen. Een ETF kan worden belegd in zowel grote multinationale ondernemingen als in kleine bedrijven die in de toekomst een hoge groei beloven. Beleggers diversifiëren hun aandelenbeleggingen door in meerdere soorten ETF's te handelen.

Agressieve Handel 10/30 Regel

De 10/30 regel voor risicobeheer is een permissieve regel die de handelaar toestaat om 10% te riskeren op elke transactie, samen met een limiet van 30% van zijn gehele portefeuille. Deze regel is het beste voor agressief handelen of voor beleggers die een kleine rekening hebben maar het rendement willen maximaliseren. Bijvoorbeeld, als een handelaar een rekening heeft waar €10.000 op staat, kan hij een maximum van €1000 riskeren op een enkele transactie en bijna €3000 van zijn gehele portefeuille.

In eenvoudige woorden, als de handelaar €1000 riskeert in één enkele transactie, kan hij verder tegelijkertijd twee andere transacties openen die een bijkomend risico van 20% inhouden, wat neerkomt op €1000 voor elk van de twee transacties. Maar het totale risico van de drie transacties mag niet meer dan 30% zijn. De 10/30 regel wordt beschouwd als het maximum aanbevolen niveau in risicobeheer. Het is echter het beste voor beleggers om de blootstelling langzaam te verminderen tot een veiliger niveau van de 5/15 regel.

Agressieve handelsstrategieën

Het hoofddoel van de agressieve beleggingsmethode is om te proberen grotere potentiële winsten te behalen, hoe groot het risico ook is. De agressieve aanpak berust op actief handelen met constante handel in activa op basis van prijsbewegingen in plaats van op passief handelen dat berust op "Buy and Hold" strategie en wordt beschouwd als minder riskant.

Veel mensen verwarren agressief beleggen met actief handelen. Agressief beleggen verwijst naar de langetermijnactiviteit van het herschikken van activa in portefeuille en beleggers proberen "Alpha" te bereiken, wat het verschil is tussen een actief verhandeld activum in vergelijking met een index of andere passieve manieren van beleggen. Actieve beleggingen daarentegen betreffen voortdurende kortetermijntransacties en zijn aantrekkelijk voor beleggers omdat er kans is op hogere potentiële rendementen. Tegelijkertijd brengt actieve handel echter ook hogere risico's met zich mee.

Bij agressief beleggen wordt meestal meer gewicht toegekend aan aandelen, valuta en grondstoffen, en minder of minder aan obligaties. Een beleggingsportefeuille wordt bijvoorbeeld "agressief" genoemd als hij voor 80% uit aandelen en voor 20% uit grondstoffen bestaat. Bij agressief beleggen heeft de samenstelling van de aandelen een directe invloed op het risicoprofiel van de portefeuille. Als een handelaar alleen blue-chip aandelen heeft (een hoog gewaardeerde onderneming met een grote marktkapitalisatie), dan wordt hij als minder riskant beschouwd.

Actief handelen houdt in dat een positie slechts gedurende een korte periode wordt aangehouden; daghandelaren staan erom bekend honderden transacties op een dag uit te voeren waarbij zij ofwel enorme winsten ofwel aanzienlijke verliezen kunnen behalen. De actieve handelaars leggen de nadruk op de handel in liquide en volatiele markten zoals aandelen en Forex waar er constante prijsbewegingen zijn, en het enorme volume laat de handelaars toe gemakkelijk een positie in te nemen en te verlaten.

De actieve handelaars halen veel hulp uit technische analyse, zoals prijsactie die hen helpt om toekomstige prijsbewegingen effectief te voorspellen. Er zijn drie populaire actieve trading strategieën, en elk verschilt wat betreft de hoeveelheid handel en het tijdsbestek, maar alle drie zijn geschikt voor korte termijn traders.

   1. Day Trading

De "day trading" uit de naam impliceert het kopen en verkopen van activa op dezelfde dag waarop de handel wordt geopend en gesloten. Deze strategie wordt toegepast om voordeel te halen uit een bepaalde gebeurtenis of situatie die de prijs van het aandeel kan beïnvloeden. De day traders gebruiken meestal 1, 5, en 15-minuten grafieken voor het speculeren van de aandelenkoers.

   2. Swing Trading

Het openen of sluiten van posities na elke paar dagen wordt 'swing trading' genoemd. De strategie van de swingtrader bestaat erin te profiteren van prijsveranderingen die zich voordoen in uur- of dagprijsgrafieken.

Bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Start vandaag met beleggen

Test je kennis op R1Investing-effectenrekening

Probeer demo
Volgende cursus:

CFD-markten

Deze cursus behandelt uitgebreid de verschillende markten waarin je kunt handelen met CFD's. Krijg een dieper inzicht in hoe de marktwaarde verandert en waarom.

3 uur
Nederlands
Start koers