Beleggingstarieven

Naam cursus: Geavanceerde handelstechnieken

Een belegging is een activum of effect dat wordt gekocht in de verwachting dat het een potentiële winst zal opleveren, later tegen een hogere prijs met winst kan worden verkocht, of de waarde van het activum mettertijd zal stijgen. In de financiële wereld omvat een verscheidenheid aan beleggingsmogelijkheden aandelen, onroerend goed, beleggingsfondsen, en obligaties en, tot op zekere hoogte, grondstoffen en opties. De beleggingen worden dagelijks verhandeld op de financiële markt, zoals de aandelenmarkt en andere markten. De prestaties van de onderneming en de actualiteit zorgen ervoor dat de waarde van de aandelen van een onderneming stijgt of daalt.

Het duurt ongeveer: 10 minuten

Naam cursus

Start vandaag met beleggen

Beleggingstarieven

Als een belegger beleggingspraktijken toepast, hoe langer hij belegt en succesvol is, hoe meer kans op vermogensgroei. Omgekeerd geldt: hoe korter de beleggingsperiode, hoe groter het risico om geld te verliezen. Maar soms, hoe meer risico's, hoe meer kansen om het potentieel te vergroten. Bijvoorbeeld, Mark en John hebben elk €100.000. Mark belegt zijn geld niet en zet het op een 'betaalrekening' die geen rente oplevert. John daarentegen belegt zijn geld in gediversifieerde beleggingsfondsen. Over tien jaar, als de markt zijn kant op gaat, is de gemiddelde beleggingsgroei van John 7,2%, wat betekent dat zijn belegging met €200.000 is gestegen, terwijl Mark nog €100.000 heeft.

Maar aangezien beleggen afhankelijk is van toekomstige groei en voorspelde aannames, kan het gebeuren dat de verwachting van de belegger niet uitkomt. Bijvoorbeeld door te beleggen in aandelen van een bedrijf dat plotseling failliet gaat. Sparen is slechts het verzamelen van geld om het in de toekomst zonder enig risico te gebruiken. Tegelijkertijd houdt beleggen in dat geld wordt gestoken in een project of activum om winst te maken, wat evenveel risico inhoudt.

De economische groei neemt ook toe wanneer er goede investeringen worden gedaan. Een investeerder kan geld steken in een bedrijf dat kapitaal ophaalt om een machine te kopen die de productie zal verhogen. Naarmate de output van afgewerkte goederen stijgt, stijgt ook het Bruto Binnenlands Product (BBP), wat betekent dat een lichte groei van de economie te danken is aan investeringen in apparatuur.

Verschil tussen beleggen en speculeren

Veel traders zijn bekend met de termen beleggen en speculeren en gebruiken deze in hun voordeel, afhankelijk van het type belegging en de markttrend. Investeren is het kopen van activa met de bedoeling ze op lange termijn aan te houden, terwijl speculeren het profiteren is van de prijsveranderingen die zich gedurende een korte periode voordoen. De beleggers proberen activa te kopen en hun portefeuille op te bouwen, terwijl de speculanten geen volledige eigendom van activa vereisen en meestal handelen op de onderliggende activa. Speculatie wordt als riskanter beschouwd in vergelijking met beleggen.

Beleggingstarieven

De investering wordt in grote lijnen gedefinieerd als de verhouding tussen de totale materiële investering en de toegevoegde waarde. Enkele van de belangrijkste termen waarmee investeerders rekening moeten houden zijn Rate of Return (ROR) of Return on Investment (ROI), en Internal Rate of Return (IRR). De ROR en de IRR zijn de twee meest gebruikte maatstaven om de prestatie van een investering te meten.

  • Rate of Return (ROR)

Het rendement is de nettowinst of het nettoverlies van de belegging over een bepaalde periode. Het betekent ook de winst die een activum heeft gegenereerd en die hoger is dan de oorspronkelijke kosten; het bedrag wordt gewoonlijk uitgedrukt in een jaarlijks percentage, zoals (A % per jaar).

De ROR wordt berekend op basis van de kasstromen die door het activum worden gegenereerd en kan ook de kapitaalwinst omvatten. De ROR kan positief of negatief zijn: als het activum minder winst oplevert dan de kostprijs, is de ROR negatief, en als het activum veel winst oplevert in verhouding tot de kostprijs, is de ROR positief.

De ROR wordt berekend door (Eindwaarde min Initiële Waarde) en gedeeld door Initiële Waarde.

ROR = (Huidige waarde-initiële waarde/Initiële waarde) × 100

Het rendement wordt meestal gebruikt om soortgelijke activa te vergelijken en te weten te komen welk actief een betere investering is. De ROR helpt de belegger om de procentuele verandering te bepalen vanaf het moment dat het activum wordt gekocht tot het moment dat het wordt verkocht. De ROR-theorie kan gemakkelijk worden toegepast op aandelen, onroerend goed, kunst en obligaties.

Het eenvoudige rendement wordt ook wel Return on Investment (ROI) genoemd, en het basisgroeipercentage, Investeerders kiezen gewoonlijk een Vereist Rendement (RRR) alvorens een investeringsbeslissing te nemen. De RRR is de minimale winst die een investeerder zal aanvaarden voor het bezitten van de aandelen van een onderneming en wordt algemeen gebruikt om de rentabiliteit van een investeringsproject te bepalen.

Het eenvoudige rendement wordt het nominale rendement genoemd, omdat het geen rekening houdt met de inflatie. Wanneer het inflatiepercentage ook wordt meegerekend, wordt het een reëel rendement genoemd.

  • Interne opbrengstvoet (IRR).

De interne rentabiliteit (IRR) is een standaardmethode die wordt gebruikt om verschillende investeringen of projecten te vergelijken. De interne rentabiliteit is eenvoudigweg een rentevoet die een investeerder gebruikt en vergelijkt met het kapitaal of de kosten die hij betaalt om fondsen te verkrijgen via schuld of eigen vermogen om een investering te financieren. Als de IRR van de investeerder op een project of investering hoger is dan het kapitaal, dan is het een goede investering. Maar als de IRR van het project of de investering lager is dan de kapitaalkosten, dan is het een slechte investering, en wordt het ook wel de "minimum rate of return" genoemd

De ROR toont de totale groei van de investering van begin tot eind, terwijl de IRR het jaarlijkse groeipercentage toont. De ROR wordt meestal gebruikt omdat hij gemakkelijk is, terwijl de berekening van de IRR verwarrend kan zijn; er is nu echter geavanceerde software waarmee de IRR gemakkelijk kan worden berekend.

Bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Start vandaag met beleggen

Test je kennis op ROinvesting-effectenrekening

Probeer demo
Volgende cursus:

CFD-markten

Deze cursus behandelt uitgebreid de verschillende markten waarin je kunt handelen met CFD's. Krijg een dieper inzicht in hoe de marktwaarde verandert en waarom.

3 uur
Nederlands
Start koers