Handelspositie

Naam cursus: De basis van CFD-handel

Op de financiële markten is een beleggingsstrategie noodzakelijk, omdat deze een onderneming of belegger in staat stelt tijdig te profiteren van kansen en het rendementspotentieel te maximaliseren. Een portefeuille is een term die wordt gebruikt om alle financiële activa te beschrijven die een onderneming of belegger kan bezitten of waarin zij kan beleggen, en die aandelen, obligaties, valuta's, grondstoffen en andere financiële instrumenten omvat.

Het duurt ongeveer: 10 minuten

Naam cursus

Start vandaag met beleggen

Deze inhoud is alleen beschikbaar voor geregistreerde klanten

Long & Short positie tijdens beleggen

Op elke financiële markt zijn er kopers en verkopers aanwezig, en wanneer u een transactie plaatst, bent u ook betrokken bij het kopen of verkopen van een financieel instrument. Wanneer u tijdens de handel een "koop"-positie opent, betekent dit dat u effecten of activa van de markt koopt, en wanneer u uw positie sluit, "verkoopt" u het actief terug op de markt.

In elke financiële markt worden de "kopers" beschouwd als "Bulls" en denken dat de prijs van het activum zal stijgen. De verkopers daarentegen worden "Bears" genoemd en denken dat de prijs van het activum zal dalen. Tijdens de handel krijgt u twee opties: de 'Koop' en 'Verkoop' prijs. Een Buy prijs is iets meer dan de marktprijs, terwijl de Verkoopprijs lager is dan de marktprijs. Bijvoorbeeld,

  • Als u een " koopprijs” koos, zou u een " long " positie openen
  • Als u een "verkoop"-koers kiest, opent u een "short"-positie

Het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs wordt een "spread" genoemd, die de financiële dienstverlener gebruikt om de handelspositie te beheren.

Een 'Long' positie is een positie waarin u een actief koopt in de hoop dat de prijs ervan zal stijgen, en u het actief later met winst kunt verkopen; deze strategie wordt ook wel 'Kopen' of 'Long gaan' genoemd. Het kopen van een actief is niet noodzakelijk, want bij derivatenhandel zoals CFD-handel, handelt u op een onderliggende waarde. U speculeert dat de prijs van het activum zal stijgen.

Een "short" positie is een positie waarin u winst kunt maken door een actief te verkopen omdat u ziet dat de prijs ervan daalt of zal dalen. In deze strategie verkoopt u een geleend actief in de verwachting dat de prijs zal dalen, en u kunt het terugkopen tegen een lagere prijs en winst maken door het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs te kopen.  Deze strategie is ook bekend als 'Verkopen' of 'Short gaan'. Bij de handel in CFD's speculeert u op een onderliggende waarde en profiteert u van een dalende markt.

U kunt kiezen voor een 'Long' of 'Short' strategie wanneer u een CFD-rekening opent om te handelen. Bij CFD trading koopt of verkoopt u contracten en speculeert u op het prijsverschil tussen het openen en sluiten van een positie. U kunt speculeren op tal van financiële markten zoals Forex, aandelen, grondstoffen en indexen zonder dat u de activa hoeft te kopen.

In zowel Long als Short kunt u gebruik maken van een hefboom, wat betekent dat u een klein bedrag stort en een grotere markt blootstelling krijgt als gevolg van de hefboom en de maximale waarde van de handel wint of verliest. De handel in CFD's helpt u om uw winsten te vergroten, maar er is ook een risico van vergroting van verliezen.

Zowel de kopers als de verkopers beheren de financiële markt en bijgevolg de vraag en het aanbod die de prijs of de waarde van het activum bepalen. De hele tijd tijdens de handelssessies proberen de kopers en verkopers elkaar te overtroeven, en dit is wat schommelingen op de markt veroorzaakt. Wanneer bijvoorbeeld de kopers groter zijn dan de verkopers, dan stijgen zowel de markt als de prijs van het activum, en wanneer de verkopers groter zijn dan de kopers, dan dalen zowel de markt als de prijs. Het effect van vraag en aanbod op de markt staat bekend als "volatiliteit".De Long en Short positie in investeringen:

Een long positie betekent de aankoop van een actief, in de hoop dat de prijs ervan in de toekomst zal stijgen. Een belegger zal een long positie innemen in de verwachting dat het activum in waarde zal stijgen. Een "short" positie is het tegenovergestelde van een "long" positie en houdt in dat men verkoopt, in de wetenschap dat de koers van het aandeel in waarde zal dalen.

  • Long Positie:

De long positie en long gaan wordt meestal gebruikt wanneer u een optiecontract koopt, wat betekent dat u een long positie op een onderliggende waarde in het optiecontract heeft gekocht en in bezit heeft. Vasthouden aan een long positie symboliseert een Bullish visie. Het is een koopstrategie waarbij u vasthoudt aan het actief, en wanneer de prijzen stijgen, kunt u het aandeel verkopen en winst maken.

  • Short Positie:

Short posities zijn een minder populaire handelsstrategie omdat de handelaars erop vertrouwen dat de prijs van een activum zal dalen in plaats van stijgen. De belegger moet de aandelen lenen van een financiële dienstverlener in plaats van ze te kopen. De beleggingsstrategie van een short trade omvat vier fasen, namelijk

  • De belegger leent een activa van een financiële dienstverlener waarvan de prijs waarschijnlijk zal dalen
  • Het activum wordt op de open markt verkocht.
  • De investeerder koopt het aandeel terug zodra de prijs ervan lager is dan de prijs waartegen hij het oorspronkelijk heeft verkocht
  • Het activum of effect wordt teruggegeven aan de financiële dienstverlener 

Hoe groter de koersdaling van het activum, hoe meer winst de belegger zal hebben.

De belangrijkste verschillen tussen short en long handelen:

De basisregel is dat de activa eigendom zijn in een long positie en verschuldigd zijn in de short positie. Indien u bijvoorbeeld 100 aandelen van een bedrijf koopt, bent u 100 Long, aangezien u de aandelen volledig heeft betaald. U bent in een Bullish positie en hoopt dat de koers van het aandeel zal stijgen.

Als u de 100 aandelen had verkocht zonder ze te bezitten, dan bent u 100 Short, dit is een Bearish positie omdat u verwacht dat de waarde van het aandeel zal dalen, en dus verkoopt u het actief om verlies te voorkomen.

Als u als belegger een short positie wil innemen, leent u de aandelen van een financiële dienstverlener en verkoopt u ze vervolgens. U gaat ervan uit dat de prijs van het activum zal dalen zodat u het kunt terugkopen en de afwikkeling met de financiële dienstverlener kunt doen.

Beleggers kiezen zelden voor een short positie vanwege het oneindige risico, terwijl bij een long positie het risico of verlies beperkt is omdat de koers niet verder kan dalen dan een bepaald bedrag.

Long Positie

  Conventionele en een veiligere strategie

  Kopen en verwachten dat de prijs van het aandeel zal stijgen

  Koop tegen een lage prijs en verkoop hoog tegen winst

  Verwachte onbeperkte winsten

  Verwachte beperkte verliezen

Short Positie

  Onzekere en riskante strategie

  Lenen en verkopen in de hoop dat de prijs van het actief zal dalen

  Hoog verkopen, en dan laag terugkopen

  Beperkte verwachte winsten

  Onbeperkte verwachte verliezen

 

Bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Start vandaag met beleggen

Test je kennis op R1Investing-effectenrekening

Probeer demo
Volgende cursus:

Geavanceerde handelstechnieken

Dit is de gevorderde handelscursus: de cursus bevat uitgebreid gevorderd materiaal dat nodig is om vol vertrouwen en doeltreffend te kunnen handelen. Je leert de volledige theorie achter het handelen en hoe je de theorie in de praktijk kan brengen.

4 uur
Nederlands
Start koers