Kopen en Verkopen

Naam cursus: De basis van CFD-handel

Financiële trading omvat het kopen en verkopen van verschillende activa die contante instrumenten kunnen zijn zoals obligaties, aandelen en Forex of afgeleide instrumenten, waaronder Contract for Difference (CFD), opties en futures. Er zijn twee mogelijkheden om financiële instrumenten te kopen of te verkopen; één is dat de handel kan plaatsvinden op georganiseerde marktplaatsen zoals beurzen, en de tweede is handel over de toonbank waarbij twee partijen kunnen overeenkomen om activa met elkaar uit te wisselen, zoals wanneer u CFD's verhandelt met een financiële dienstverlener.

Het duurt ongeveer: 10 minuten

Naam cursus

Start vandaag met beleggen

Kopen en verkopen in CFD's

Door een groot aantal financiële producten en instrumenten zijn de financiële markten in de loop der jaren gegroeid, en dat geeft particulieren de mogelijkheid om deel te nemen en te investeren in de markt die hen potentieel winstgevend lijkt. Enkele van de populaire financiële markten zijn Aandelen, Obligaties, Grondstoffen, Forex, Indexen, en Cryptocurrency.

De noodzaak om vraagprijs en biedprijs te begrijpen:

De belangrijkste factor bij het kopen en verkopen van verschillende activa of effecten is de prijs ervan op de markt. De twee prijsinformatie die u moet kennen alvorens te handelen zijn de "Vraagprijs" en de "Biedprijs". De twee prijsnoteringen vertegenwoordigen de beste prijs waartegen het activum kan worden gekocht of verkocht.

  • Vraagprijs:

Het is de laagste prijs die een verkoper bereid is te accepteren voor een effect.

  • Biedprijs:

Het is de hoogste prijs die een koper bereid is te betalen voor een effect.

Wat is Spread en hoe bereken je het?

Er vindt een transactie of handel plaats wanneer zowel de koper als de verkoper overeenstemming bereiken over de prijs van een effect of actief die niet lager is dan de vraagprijs en niet hoger dan de biedprijs. Het verschil tussen de bied- en vraagprijs wordt de "Spread," of de "Bid-Ask Spread," genoemd en bepaalt de liquiditeit of winst van de markt. Een transactie komt tot stand wanneer de koper de vraagprijs accepteert of de verkoper de biedprijs neemt.

De prijs van een bepaald activum zal stijgen als er meer kopers dan verkopers zijn, en evenzo zal de prijs van het activum dalen als er meer verkopers dan kopers zijn. Spreads zijn afhankelijk van de liquiditeit, samen met vraag en aanbod van het betreffende activum. De activa met de laagste 'Bid-Ask Spread' worden beschouwd als de meest liquide, zoals valuta's. In aandelen hebben grotere bedrijven met hoge volumes meestal lage spreads, terwijl kleinere bedrijven grotere spreads hebben.

Spread = Vraagprijs - Biedprijs

Indien een aandeel Bid/Ask heeft van € 9,95 / € 10, dan

Spread = 10 – 9.95 = 0.05 of 5%

Voorbeeld: Alex wil aandelen kopen van de startende sportartikelenfabrikant 'Focus'. De aandelen van Focus worden verkocht tegen € 2,80, wat de 'vraagprijs' is. De 'Biedprijs' voor Focus is € 2,75. De 'Bid-Ask Spread' is 5 cent, en als percentage is het 1,785%.

Berekening percentage= 5/ ((2.80/100)*100) = 1.785%

Voor startende bedrijven kan de spread groot zijn omdat de aandelen niet populair zijn, en er minder concurrentie is. Maar het belangrijkste is dat het moeilijk zou zijn om een koper te vinden wanneer u de aandelen snel wilt verkopen. De aandelenkoersen schommelen de hele tijd. Als Alex Focus-aandelen wil kopen tegen € 2,80, dan zou hem dat € 280 kosten, en als hij besluit de aandelen onmiddellijk te verkopen, dan zouden ze worden verkocht tegen € 2,75 en zou het hem € 275 kosten. Alex zou dus € 5 verliezen.

Hoe groter de spread, hoe groter de onzekerheid, en hoe meer geld u kunt verliezen als u snel wilt verkopen. Zowel de vraag- als de aanbodprijs worden meestal gebruikt bij het kopen of verkopen van aandelen op de aandelenmarkt. De "ask" en "bid" prijs helpen zowel de koper als de verkoper bij de onderhandelingen over de handel. De bemiddeling tussen koper en verkoper wordt gedaan door een derde partij, de zogenaamde "money makers", die bij de handel betrokken raken en het risico op zich nemen door het aandeel zelf te houden en het tegen de best mogelijke prijs te verkopen.Waarom mensen financiële instrumenten kopen en verkopen:

Financiële instrumenten omvatten de activa en effecten die kunnen worden verhandeld en omvatten contante instrumenten en afgeleide instrumenten. De financiële instrumenten kunnen verder worden onderverdeeld in "op aandelen gebaseerde" en "op schuld gebaseerde" instrumenten. Financiële instrumenten kunnen worden onderverdeeld in zes populaire categorieën: aandelen, valutahandel, obligaties, indexen, grondstoffen en derivaten.

De geld instrumenten kunnen effecten zijn die gemakkelijk kunnen worden overgedragen en leningen of stortingen, waarover wordt beslist door de geldgevers en geldnemers. De marktfactoren bepalen de prijs van een effect. De waarde van afgeleide instrumenten daarentegen hangt af van de onderliggende factoren, waaronder activa, rentevoeten en indexen.

One way to buy and sell financial instruments is through a financial services company that allows you to open an account by depositing a small amount called a "Margin" and gets great exposure to the market by using leverage.

De kapitaalmarkt en de handel in CFD's:

Een CFD is een derivatencontract tussen een financiële dienstverlener en een handelaar die het prijsverschil van de onderliggende waarde tussen de opening en de sluiting van de transactie overeenkomen. CFD's bieden de mogelijkheid om te profiteren van zowel een stijgende als een dalende markt, omdat het contract zowel koop- als verkoopopties biedt.

Wanneer u een CFD trade plaatst, opent u een handelspositie met koop of verkoop op de prijs van de onderliggende waarde en in de veronderstelling dat de prijs van de onderliggende waarde zal stijgen of dalen. Zodra u de trade heeft geplaatst en de koers heeft zich in de door u gewenste richting bewogen, en ver van de kosten van de spread, dan zult u winst maken. Op dezelfde manier, als de prijs tussen de spread of er net buiten blijft, dan lijdt u verlies tijdens de handel.

CFD's stellen handelaren in staat om een breed scala van financiële markten, die anders moeilijk zou zijn om blootstelling te krijgen. Een handelaar heeft toegang tot prijsverschillen van aandelen, obligaties, forex, grondstoffen en cryptocurrencies vanaf één enkel platform.

De bied- en vraag spread in CFD handel:

In Contracts for Difference (CFD) trading, wordt de spread gedefinieerd als het verschil tussen de Bied of de Vraag prijs, of het verschil tussen de Koop of de Verkoopprijs voor een bepaald financieel instrument. De bied- of laatprijs zal altijd hoger zijn dan de laat- of laatprijs, en de marktprijs zou zich in het midden van de twee prijzen bevinden.

De vraag/aanbod spread is een essentieel onderdeel van de handel in CFD's. Hoe krapper de spread, hoe meer winst u zult maken, en omgekeerd, als de spread breed is, zullen er potentiële verliezen zijn.

Spread wordt ook gedefinieerd als de kosten van het handelen; dunnere spreads helpen u om ofwel grote winsten te maken ofwel de verliezen te beperken nadat u uw positie hebt gesloten. Wanneer de markt volatiel is, hebben de spreads de neiging breder te worden en nemen de kosten of het risico van het handelen toe, maar het kan zowel in winst als verlies resulteren. Daarom is het beter om stop verliezen te implementeren om uw potentiële verliezen te minimaliseren wanneer u handelt in een volatiele markt.

Een handelspositie in CFD's:

Met CFD's kunnen handelaren speculeren op het prijsverschil van de onderliggende waarde zonder dat zij een actief hoeven te bezitten. Ook kan een handelaar profiteren door zowel Long als Short te gaan bij het speculeren op de prijs van een actief. Met CFD's gebruikt u marge en gaat u 'Long' als u denkt dat de prijs zal stijgen, en op dezelfde manier gaat u 'Short' als u denkt dat de prijs zal dalen.

CFD's kunnen worden verhandeld op een breed scala van financiële activa, zoals aandelen, Forex, grondstoffen, indices en cryptocurrencies. Elk punt dat beweegt in de richting die u hebt gespeculeerd helpt u om uw winst te verhogen. Omgekeerd, elk punt dat tegengesteld beweegt aan uw voorspelling, dan heeft u de neiging om een verlies op te lopen.

CFD's zijn een financieel product met een hefboomwerking, wat betekent dat u als handelaar een kleinere storting moet doen, 'Margin' genaamd, om een grotere positie te openen en een transactie aan te gaan. Met margehandel kunt u uw winsten vergroten, maar uw verliezen zullen ook worden vergroot.

De bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.

Start vandaag met beleggen

Test je kennis op R1Investing-effectenrekening

Probeer demo
Volgende cursus:

Geavanceerde handelstechnieken

Dit is de gevorderde handelscursus: de cursus bevat uitgebreid gevorderd materiaal dat nodig is om vol vertrouwen en doeltreffend te kunnen handelen. Je leert de volledige theorie achter het handelen en hoe je de theorie in de praktijk kan brengen.

4 uur
Nederlands
Start koers